แบบฟอร์มสั่งซื้อหนังสือใหม่Witty Group

คลิกที่นี่ ถ้าต้องการดาวน์โหลดแบบฟอร์มสั่งซื้อเป็นไฟล์ .doc ไฟล์ .doc

แบบฟอร์มการสั่งซื้อหนังสือใหม่
(ถ่ายสำเนาหรือเขียนขึ้นเองก็ได้)
ชื่อ-นามสกุลผู้สั่งซื้อ ................................................................................................................
ที่อยู่ ................................................................................................................

................................................................................................................
โทร. ..................................................... e-mail:* .............................................

* ผู้ที่แจ้ง e-mail address ไว้ ทางบริษัทฯจะตอบยืนยันเมื่อได้รับแบบฟอร์มสั่งซื้อ และแจ้งวันส่งหนังสือให้ทราบด้วย

ต้องการสั่งซื้อ...
หนังสือ “ลงโฆษณา+โปรโมต ทำการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ให้ครบสูตร” (พิมพ์ 4 สีทั้งเล่ม!) ในราคา 175 บาท (จากราคาเต็ม 199 บาท) จำนวน................เล่ม
หนังสือ “DJI Spark บินเล่น บินจริงจัง บินกับ Drone อัจฉริยะ” ในราคา 175 บาท (จากราคาเต็ม 195 บาท) จำนวน................เล่ม
ราคารวมทั้งสิ้น..........บาท
ชำระเงินโดย...
ธนาณัติ (ปณ. พลับพลาไชย)
ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์
เช็คขีดคร่อม
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (แนบสำเนา slip ใบโอนเงินมาด้วยแล้ว ดูเลขที่บัญชีธนาคารได้จากเมนู “วิธีสั่งซื้อหนังสือ” ในเว็บไซต์ http://www.witty.co.th หรือ http://www.witty.net)

หมายเหตุ:
ไม่ต้องการใบเสร็จรับเงิน
ต้องการใบเสร็จฯ โดยให้ระบุชื่อ/ที่อยู่ในใบเสร็จฯ ตามชื่อ/ที่อยู่ข้างต้น
ต้องการใบเสร็จฯ โดยให้ระบุชื่อ/ที่อยู่ในใบเสร็จฯ ดังต่อไปนี้
.........................................................................................................
.........................................................................................................

สำนักพิมพ์ วิตตี้กรุ๊ป
52/3-4 ซอยนาคบำรุง ถนนบำรุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100
โทร. 08-9443-8111, 0-2621-7171-2 ต่อ วิตตี้กรุ๊ป โทรสาร 0-2225-6675-6 อีเมล info@witty.net
www.witty.co.th หรือ www.witty.net
Copyright © 2014-3014, Witty Group Co., Ltd.

Powered by HostPacific.com