ตัดต่อภาพวิดีโอและเสียงอย่างครบวงจร Sony Vegas
(4 สีทั้งเล่ม! + พร้อมซีดี 1 แผ่น)
How to order...Order now...
พุฒิพงศ์ วงศ์สว่าง299 บ.320 น.260 บ.

บทที่ 1 รู้จักและติดตั้งโปรแกรม Sony Vegas

 • รู้จักโปรแกรม Sony Vegas
 • ความต้องการของระบบคอมพิวเตอร์
 • ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม Sony Vegas
 • Vegas Key Feature

บทที่ 2 การเปิดโปรแกรมและการเซ็ตค่าต่างๆ ให้กับโปรแกรม

 • การเปิดโปรแกรม Sony Vegas และการเซ็ตค่าต่างๆ

บทที่ 3 แนะนำส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรม Sony Vegas

 • ส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรม Sony Vegas
 • รู้จักกับปุ่มเครื่องมือต่างๆ บน Tool bar
 • รู้จักกับปุ่มควบคุมการทำงาน ของ Track List ใน Video และ Audio Track
 • รู้จักกับปุ่มควบคุมการทำงานของ Transport bar
 • รู้จักกับหน้าต่าง Window docking area
  • หน้าต่าง Explorer
  • หน้าต่าง Trimmer
  • หน้าต่าง Media Pool
  • หน้าต่าง Transition
  • หน้าต่าง Video FX
  • หน้าต่าง Media Generator
  • หน้าต่าง Mixer
  • หน้าต่าง Monitor

บทที่ 4 การจับภาพจากกล้องวิดีโอ

 • การติดตั้งการ์ด Firewire เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์
 • การตั้งค่า Video Capture
 • การจับภาพวีดีโอมาเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์
 • การจับภาพวีดีโอแบบ Time Code In และ Time Code Out
 • การจับภาพวีดีโอแบบ Batch Capture
 • การจับภาพวีดีโอที่มาจากแหล่ง Analog
 • การปิดการใช้งานของฟังก์ชัน Scene detection
 • การจับภาพแบบ Capture Image

บทที่ 5 พื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Sony Vegas

 • รู้จักคำศัพท์พื้นฐานในโปรแกรม Sony Vegas
 • การเซ็ตค่า Project
 • การเปิด Project ที่เคย Save ไว้แล้วขึ้นมาใช้งาน
 • การ Save Project งาน
  • การ Save Project งานโดยอัตโนมัติ
 • การสร้าง Bin เพื่อเก็บ Media File ใน Project
 • การจัดเรียงหน้าต่างการทำงานของ Vegas ด้วยตนเอง
 • การกำหนดให้ Event ที่อยู่บน Timeline แสดงชื่อ
 • การเปลี่ยนชื่อ Event บน Timeline
 • การปิดการทำงานของ Track ไม่ให้แสดงผล
 • การใช้งาน Safe Areas
 • การตั้งค่าให้กับขนาดของ Safe Areas
 • แนะนำปุ่มต่างๆ ใน Event
 • การ Insert Track
 • การ Delete Track
 • การใส่ชื่อให้กับ Track
 • การปรับขนาดความสูงของ Track
 • การเปลี่ยนปุ่มคีย์ลัดบนแป้นคีย์บอร์ด
 • พื้นฐานการใช้คีย์เฟรม
  • รู้จักปุ่มควบคุมต่างๆ ของ Keyframe controller
  • การใช้ฟังก์ชัน Dynamic RAM Preview
  • การ Preview ภาพวีดีโอออกจอ Monitor

บทที่ 6 เริ่มต้นการตัดต่อ

 • การ Import File เข้ามาใน Project
  • การ Import File เข้ามาใน Project จากหน้าต่าง Media Pool
  • การ Import File ที่เป็นภาพนิ่งจากเครื่อง Scanner เข้ามาใน Project
 • การนำ Media file ขึ้นไปวางบน Timeline
  • การวาง Media file บน Timeline โดยใช้หน้าต่าง Explorer
  • การวาง Media file บน Timeline โดยใช้หน้าต่าง Media Pool
  • การวาง Media file บน Timeline โดยใช้หน้าต่าง Windows Explorer ของ Windows
 • การนำภาพและเสียงจากแผ่น VCD เข้ามาใช้งาน
 • การเลือกเฉพาะภาพวีดีโอหรือเสียงมาใช้งานบน Timeline
 • การนำไฟล์ Sequence นามสกุล TARGA เข้ามาใช้งาน
 • การยกเลิกการทำงานระหว่าง Event ภาพและเสียง
 • การใช้คำสั่ง Auto Ripple
 • การแทรก Event บน Timeline
 • การตัด Event บน Timeline ด้วยเครื่องมือ Cut
 • การตัด Event บน Timeline ด้วยคำสั่ง Split
 • การ Trim
  • การ Trim โดยใช้หน้าต่าง Trimmer
  • การ Create Subclip
  • การ Trim Event บน Timeline
  • การเลื่อน Frame ที่อยู่ใน Event ให้ออกมาแสดงผล
 • การ Copy Event บน Timeline
 • การลบ Event ออกจาก Timeline
 • การเลือก Event บน Timeline พร้อมกันหลายๆ Event
 • การจัด Group ให้กับ Event บน Timeline
 • การใช้งาน Marker
 • การใช้งาน Region
 • การทำภาพวีดีโอบน Timeline ให้ไปเป็นภาพนิ่ง
 • การ Fade ภาพวีดีโอโดยใช้เส้น Composite Level
 • การ Fade ภาพวีดีโอโดยใช้เส้น Fade to Color
 • การ Fade In และ Fade Out
 • การใช้ฟังก์ชัน Automation
  • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบของ Automation Mode
  • การใช้ Automation ในการปรับค่าความโปร่งใส
 • การปรับ Speed ให้กับภาพวีดีโอด้วยคำสั่ง Stretching
 • การปรับ Speed ให้กับภาพวีดีโอด้วยเส้น Velocity Envelope
 • การทำภาพวีดีโอให้เล่นถอยหลัง
 • การทำภาพวีดีโอให้หยุดนิ่ง
 • การ Insert ภาพบน Timeline

บทที่ 7 การเปลี่ยนฉากด้วย Transition

 • การ Dissolve ภาพวีดีโอโดยใช้ Automatic Crossfade
 • การใส่ Transition ในการเปลี่ยนฉาก
  • การใส่ Transition แบบ Single Track
  • การใส่ Transition แบบ A/B roll
  • การย้ายตำแหน่งของการ Crossfade และ Transition
 • การใช้ Transition เพื่อสร้าง Effect
 • การกำหนดเวลาในการเปลี่ยนฉากของการ Crossfade และ Transition
 • การปรับแต่ง Transition
 • การใช้ฟังก์ชัน Transition Progress
 • การ Save ค่า Transition ไว้ใช้ในหน้าต่าง Transition
 • การเปลี่ยน Transition ที่อยู่บน Timeline
 • การลบ Transition

บทที่ 8 การใช้งาน Video Fx

 • การใส่ Video Fx โดยใช้หน้าต่าง Video Fx
 • การใส่ Video Fx โดยใช้ปุ่ม FX button
 • การปรับแต่ง Video Fx
 • การคัดลอกและการวางคีย์เฟรม
 • การลบคีย์เฟรมที่ไม่ต้องการ
 • การลบ Video Fx ที่ไม่ต้องการ
 • การ Save ค่า Video Fx ไว้ในใช้หน้าต่าง Video Fx
 • การ Save Video FX เก็บไว้เป็น Packages
 • การ Split Screen

บทที่ 9 การสร้างข้อความและ Credit

 • การสร้างข้อความ
  • การจัดตำแหน่งให้กับข้อความ
  • การปรับคุณลักษณะต่างๆ ให้กับข้อความ
  • การเพิ่มขอบและเงาให้กับข้อความ
  • การทำให้ข้อความมีการเคลื่อนไหว
 • การเพิ่มระยะเวลาในการแสดงผลของข้อความ
 • การสร้าง Credit
 • การใช้ภาษาไทยใน Vegas
  • วิธีแก้ปัญหาวรรณยุกต์และสระลอย
  • ตาราง Code ลับการแก้ไขปัญหาวรรณยุกต์และสระลอย
 • การแก้ไขข้อความ

บทที่ 10 เทคนิคการซ้อนภาพ

 • การซ้อนภาพวีดีโอด้วยการปรับค่าความโปร่งใส (Opacity)
 • การซ้อนภาพวีดีโอด้วยการผสมสี
 • การซ้อนภาพวีดีโอแบบกำหนดพื้นที่ความโปร่งใส
  • ทำความเข้าใจกับการใช้งาน Parent / Child Track
  • การซ้อนภาพวีดีโอแบบ Chroma Key
 • การสร้าง Bezier mask
  • รู้จักกับเครื่องมือในการสร้างเส้น Path
  • การสร้างเส้น Path ของ Mask
  • การเพิ่มจุด Anchor
  • การลบจุด Anchor
  • การแก้ไขรูปร่างของ Mask
  • การทำ Mask Feather
  • การทำ Mask Opacity

บทที่ 11 การกำหนดการเคลื่อนไหวให้กับ Event

 • แนะนำรายละเอียดของหน้าต่าง Track Motion
 • การย้ายตำแหน่งของ Event
 • การกำหนดการหมุนของ Event
 • การเปลี่ยนจุดหมุนของ Object
 • การปรับขนาดของ Event
 • การ Flip Object
 • การใช้ฟังก์ชัน Event Pan/Crop
  • การใช้งาน Event Pan/Crop
 • การจัดการกับภาพนิ่งที่ไม่ได้ขนาดของเฟรม
 • การทำ Motion Blur
 • การใช้ Video Supersampling
 • การใส่ Video FX ให้กับ Video bus Track

บทที่ 12 การใช้งานในรูปแบบ 3 มิติ

 • รู้จักแกน X Y Z
 • การกำหนดการใช้งาน 3D
 • การเปลี่ยนมุมมอง Lay-Out เพื่อเพิ่มความสะดวกในการทำงาน
 • การใช้งาน 3D Track Motion compositing

บทที่ 13 การใช้งาน Script ในโปรแกรม Vegas

 • การเรียก Script ขึ้นมาใช้งาน
 • การใช้งาน Plug-In Tsunami
 • การทำให้ภาพวีดีโอสั้นโดยการใช้ Script Vegas Quake

บทที่ 14 จัดการเรื่องเสียง

 • การนำไฟล์เสียงเข้ามาใช้งานใน Project
  • การ Import ไฟล์เสียงจากหน้าต่าง Explorer
  • การ Import ไฟล์เสียงจากหน้าต่าง Media Pool
  • การนำไฟล์เสียงจากแผ่น CD AUDIO เข้ามาใช้งานใน Project
 • การใช้งาน Metronome ให้จังหวะในการบันทึกเสียง
 • การบันทึกเสียงจากเครื่องเล่นเทป
 • การอัดเสียงพูดหรือเสียงบรรยาย
 • การปรับ Volume
  • การปรับ Volume โดยใช้เส้น Envelope บน Timeline
  • การปรับรูปแบบการเฟดของเสียงระหว่างจุดคีย์เฟรม
  • การยกเลิกเส้นการปรับ Volume
  • การปรับ Volume โดยใช้ Main Volume ที่ Tracklist
  • การปรับ Volume โดยการใช้หน้าต่าง Mixer
 • การปรับ Pan ซ้าย-ขวา
  • การปรับ Pan โดยใช้ Multipurpose Slider
  • การปรับ Pan โดยใช้เส้น Envelope บน Timeline
 • การผสมเสียงโดยการใช้ฟังก์ชัน Automatic Crossfade
 • การ Fade In - Fade out ให้กับเสียง
 • การ Mute เสียง
 • การปรับแต่งจังหวะและการปรับระดับน้ำเสียง
 • การปรับแต่งจังหวะและการปรับระดับน้ำเสียงโดยใช้ปุ่มคีย์ลัดบนแป้นคีย์บอร์ด
 • การนำ Loop เข้ามาใช้ในโปรแกรม Vegas
 • การทำ Automation
  • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบของ Automation
  • การเขียน Automation
 • การใส่ Effect ให้กับเสียง
 • การลบ Effect ที่ไม่ต้องการ
 • การ Bypass Effect
 • การ Save ค่า Effect ไว้เป็น Preset
 • การแปลงไฟล์เสียงจากระบบสเตริโอให้เป็นระบบโมโน
 • การส่งไฟล์เสียงจาก Vegas ไปแก้ไขในโปรแกรม Soundforge
 • การ Mix เสียง 5.1 Surround
  • การตั้งค่า Audio Device ในการ Mix เสียง Surround
  • เริ่มการ Mix เสียง Surround
 • การ Render Surround Project
  • การ Render ออกเป็นแบบไฟล์ Wave 6 ไฟล์
  • การ Render แบบเข้ารหัสเสียง .AC3
 • การใช้ Bus Mixer
 • การใช้ Audio Bus Track
  • FX Automation คืออะไร
 • การแปลงไฟล์เสียง
  • การแปลงไฟล์เสียงให้เป็น WMA
  • การแปลงไฟล์เสียงให้เป็น MP3
 • การเขียนแผ่น CD Audio

บทที่ 15 การ Export งาน

 • การ Render Project ออกไปเป็นไฟล์ AVI
 • การเลือก Codec ให้กับภาพวีดีโอ
 • การ Render Project แบบเข้ารหัสไฟล์ MPEG
  • การเข้ารหัส MPEG 1 เพื่อนำไปเขียนแผ่น VCD
  • การเขียนแผ่น VCD ด้วยโปรแกรม Vegas
  • การเข้ารหัส MPEG 2 เพื่อนำไปเขียนแผ่น DVD
  • ทำยังไงให้โปรแกรม Vegas สามารถเข้ารหัส MPEG 1 หรือ MPEG 2 ได้
 • การ Render Project เฉพาะบางช่วงเวลาที่ต้องการ
 • การ Render Project ให้ออกมาเป็นไฟล์ภาพนิ่งแบบต่อเนื่อง
 • การใช้คำสั่ง Render To New Track
 • การใช้โปรแกรมเข้ารหัส MPEG จากภายนอกร่วมกับโปรแกรม Vegas
 • การ Render Project แล้วเล่นผ่านโปรแกรม Windows Media Player
 • การบันทึกงานกลับไปยังเทป DV
 • การบันทึกงานกลับไปยังเทป DV โดยใช้หน้าต่าง Print to tape

บทที่ 16 Workshop

 • การปาดแสงในข้อความ
 • การสร้างภาพอวกาศ
 • การสร้างภาพ Animation
 • การสร้างแถบขึ้นชื่อต่างๆ
 • การทำ Picture Slideshow
 • การ Remove สีออกจากภาพวีดีโอ
 • การทำภาพวีดีโอให้เหมือนกับการ Sketch ด้วยดินสอ
 • การใช้ Filter ของโปรแกรม Virtual Dub ร่วมกับโปรแกรม Vegas
 • การทำ Karaoke

แสดงรายการหนังสือ | สั่งซื้อหนังสือ


Copyright © 2000-3000 Witty Group Co., Ltd.