รายชื่อหนังสือWitty Groupคลิกที่นี่ เพื่อดูสารบัญหนังสือเล่มนี้บริหารโครงการให้อยู่หมัด Microsoft Project 2019
(พิมพ์ 4 สี + 2 สี)
ผู้เขียนธีรกฤษณ์ วิจิตลิมาภรณ์ ราคาปก269 บ. จำนวนหน้า320 น. ราคาสั่งซื้อ 240 บ.

คลิกที่นี่ เพื่อดูสารบัญหนังสือเล่มนี้สร้าง-แปลง-แต่ง-แก้ จัดการไฟล์ PDF ด้วย Adobe Acrobat
ผู้เขียนธัญธัช นันท์ชนก ราคาปก195 บ. จำนวนหน้า300 น. ราคาสั่งซื้อ 175 บ.

คลิกที่นี่ เพื่อดูสารบัญหนังสือเล่มนี้บริหารโครงการให้อยู่หมัด Microsoft Project 2016
(พิมพ์ 4 สีทั้งเล่ม)
ผู้เขียนธีรกฤษณ์ วิจิตลิมาภรณ์,กฤษณะ ภักดีพงษ์ ราคาปก269 บ. จำนวนหน้า320 น. ราคาสั่งซื้อ 240 บ.

คลิกที่นี่ เพื่อดูสารบัญหนังสือเล่มนี้Microsoft Project 2013
บริหารคน บริหารโครงการ ให้อยู่หมัด
ผู้เขียนสุเทพ โลหณุต ราคาปก225 บ. จำนวนหน้า320 น. ราคาสั่งซื้อ 200 บ.

คลิกที่นี่ เพื่อดูสารบัญหนังสือเล่มนี้เริ่มคิด+เริ่มสร้าง+เริ่มใช้ Mind Map
ผู้เขียนกฤษณะ ภักดีพงษ์ ราคาปก195 บ. จำนวนหน้า280 น. ราคาสั่งซื้อ 170 บ.

คลิกที่นี่ เพื่อดูสารบัญหนังสือเล่มนี้พื้นฐาน+ประยุกต์ใช้ Excel + Access
ในงานบัญชีและงานตรวจสอบบัญชี
ผู้เขียนนภาพร เลี่ยนเครือ ราคาปก225 บ. จำนวนหน้า460 น. ราคาสั่งซื้อ 200 บ.

คลิกที่นี่ เพื่อดูสารบัญหนังสือเล่มนี้พื้นฐาน+ประยุกต์ใช้ PivotTable + PivotChart
ใน MS Excel ฉบับเข้าใจง่าย
ผู้เขียนสุเทพ โลหณุต ราคาปก199 บ. จำนวนหน้า320 น. ราคาสั่งซื้อ 175 บ.

คลิกที่นี่ เพื่อดูสารบัญหนังสือเล่มนี้ระบบไอซีทีและการจัดการยุคใหม่
ผู้เขียนพงษ์ศักดิ์ ผกามาศ ราคาปก295 บ. จำนวนหน้า552 น. ราคาสั่งซื้อ 260 บ.

คลิกที่นี่ เพื่อดูสารบัญหนังสือเล่มนี้การบริหารการผลิตและการปฏิบัติการ (Production and Operation Management)
ผู้เขียนเกียรติศักดิ์ จันทร์แดง ราคาปก175 บ. จำนวนหน้า312 น. ราคาสั่งซื้อ 160 บ.


หมายเหตุ:
หากลิงก์ใดมีปัญหา เช่น คลิกแล้วไม่พบเว็บเพจปลายทาง กรุณาแจ้งปัญหาได้ที่ webmaster@witty.net


Copyright © 1996-2996, Witty Group Co., Ltd.