รายชื่อหนังสือWitty Groupคลิกที่นี่ เพื่อดูสารบัญหนังสือเล่มนี้บริหารโครงการให้อยู่หมัด Microsoft Project 2019
(พิมพ์ 4 สี + 2 สี)
ผู้เขียนธีรกฤษณ์ วิจิตลิมาภรณ์ ราคาปก269 บ. จำนวนหน้า320 น. ราคาสั่งซื้อ 240 บ.

คลิกที่นี่ เพื่อดูสารบัญหนังสือเล่มนี้ครบสูตรงานออกแบบวิศวกรรม SolidWorks 2016
(พิมพ์ 4 สีทั้งเล่ม)
ผู้เขียนภานุมาศ สุวรรณ์,ธีรกฤษณ์ วิจิตลิมาภรณ์ ราคาปก269 บ. จำนวนหน้า320 น. ราคาสั่งซื้อ 240 บ.

คลิกที่นี่ เพื่อดูสารบัญหนังสือเล่มนี้คู่มือช่างซ่อมแท็บเล็ตมือใหม่
ผู้เขียนสุเทพ โลหณุต ราคาปก295 บ. จำนวนหน้า360 น. ราคาสั่งซื้อ 265 บ.

คลิกที่นี่ เพื่อดูสารบัญหนังสือเล่มนี้SolidWorks 2014
ครบสูตรงานออกแบบวิศวกรรม 3 มิติ
(พิมพ์ 4 สีทั้งเล่ม)
ผู้เขียนภานุมาศ สุวรรณ์ ราคาปก269 บ. จำนวนหน้า336 น. ราคาสั่งซื้อ 240 บ.

คลิกที่นี่ เพื่อดูสารบัญหนังสือเล่มนี้มือใหม่เป็นช่างซ่อมได้
แท็บเล็ต Android
ผู้เขียนสุเทพ โลหณุต ราคาปก225 บ. จำนวนหน้า360 น. ราคาสั่งซื้อ 200 บ.

คลิกที่นี่ เพื่อดูสารบัญหนังสือเล่มนี้เก่ง SolidWorks ให้ครบสูตร
(พร้อมดีวีดี + พิมพ์ 4 สีทั้งเล่ม)
ผู้เขียนเอกชัย กัลยากิตติกุล ราคาปก199 บ. จำนวนหน้า318 น. ราคาสั่งซื้อ 175 บ.

คลิกที่นี่ เพื่อดูสารบัญหนังสือเล่มนี้AutoCAD ฉบับ Workshop for Home Design
ผู้เขียนทัศน์ระวี ประไพพงษ์ และทีมงาน ราคาปก195 บ. จำนวนหน้า320 น. ราคาสั่งซื้อ 170 บ.

คลิกที่นี่ เพื่อดูสารบัญหนังสือเล่มนี้การบริหารการผลิตและการปฏิบัติการ (Production and Operation Management)
ผู้เขียนเกียรติศักดิ์ จันทร์แดง ราคาปก175 บ. จำนวนหน้า312 น. ราคาสั่งซื้อ 160 บ.

คลิกที่นี่ เพื่อดูสารบัญหนังสือเล่มนี้หาคำตอบทางธุรกิจด้วย Solver จาก Microsoft Excel
ผู้เขียนสุรินทร์ ทวีอักษรพันธ์ ราคาปก195 บ. จำนวนหน้า271 น. ราคาสั่งซื้อ 170 บ.

คลิกที่นี่ เพื่อดูสารบัญหนังสือเล่มนี้SolidWorks การออกแบบและเขียนแบบทางวิศวกรรม
ผู้เขียนเกียรติศักดิ์ จันทร์แดงราคาปก225 บ.จำนวนหน้า352 น.ราคาสั่งซื้อ200 บ.

คลิกที่นี่ เพื่อดูสารบัญหนังสือเล่มนี้LightWave 3D

(พร้อมซีดี 1 แผ่น)
ผู้เขียนสุรนาฎ เกิดอิ่มราคาปก195 บ.จำนวนหน้า208 น.ราคาสั่งซื้อ170 บ.


หมายเหตุ:
หากลิงก์ใดมีปัญหา เช่น คลิกแล้วไม่พบเว็บเพจปลายทาง กรุณาแจ้งปัญหาได้ที่ webmaster@witty.net


Copyright © 1996-2996, Witty Group Co., Ltd.